PRWOWWOW : Fact Not Fake

LATEST TOPIC

เปิดรั้วครั้งแรก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) MD-UCL บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไร? ฟังจากน้องๆ เลย

สัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) MD-UCL บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไร? ฟังจากน้องๆ เลย #แพทย์อนาคต#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

Nippon PR

ธันวาคม 3, 2020

เสพศิลป์หลังบ้าน รวม “ไอเดีย” จัดสวนหลังบ้านยุค WFH จากนักจัดสวนมืออาชีพ

ยุค New Normal โลกใหม่ใบเดิมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไป ดังนั้นจะดีแค่ไหน ถ้ามีสักมุมในบ้านไว้อากาศบริสุทธิ์สดชื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามที่แดดร่มลมตก กระทั่งเปลี่ยนความรู้สึกจากการทำงานของคุณแบบ Work from home เป็น Work with happy heart หรือ Work from Heaven

Nippon PR

มีนาคม 4, 2021

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมการผลิตสัตวแพทย์ยุคใหม่ บูรณาการ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก One Health สุขภาพหนึ่งเดียว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมการผลิตสัตวแพทย์ยุคใหม่ บูรณาการ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก One Health สุขภาพหนึ่งเดียว

Nippon PR

มีนาคม 4, 2021

ชวนคุยกับสถาปนิก ดีไซน์เปลี่ยนชีวิต…คิดใหม่เรื่องบ้าน

คำว่าบ้านสำหรับเขามีความหมายง่ายๆ คือที่อยู่อาศัย ที่พักพิง เป็น space ที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้อยู่อาศัย เป็นที่ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด จะเป็นอะไร ลักษณะไหนก็ได้ ไม่มีรูปแบบ หรือกรอบที่ตายตัว คุณภาพของ space สำคัญกว่ารูปแบบและอยู่เหนือคำจำกัดความของสไตล์ใดๆ

Nippon PR

มกราคม 27, 2021

Nippon PR

ธันวาคม 22, 2020

ตามติดชีวิตนักศึกษาแพทย์ รั้ว ววจ. หลักสูตรแพทย์แนวใหม่ 7 ปีที่เพิ่งเปิดปีแรก

ตามติดชีวิตนักศึกษาแพทย์ รั้ว ววจ.
หลักสูตรแพทย์แนวใหม่ 7 ปีที่เพิ่งเปิดปีแรก

PR MONGKUTPETCH

ธันวาคม 4, 2020

เราคือบริษัทที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้
“ครบถ้วน ถูกต้อง จากแหล่งข่าว”