Highlight
LAST NEWS

อัพเดทที่เที่ยว “ร้อยเอ็ด” พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ” ประจำปี 2562 วันที่ 7-10 สิงหาคม

เมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่  7-10 สิงหาคม ณ เทศบางเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด...

อัพเดทที่เที่ยว “ร้อยเอ็ด” พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ” ประจำปี 2562 วันที่ 7-10 สิงหาคม

เมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่  7-10 สิงหาคม ณ เทศบางเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัด มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

เนื่องจากการจัดการศึกษาในโลกปัจจุบันได้เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน...

NIPPON Communication and Consulting (Thailand) Co.,Ltd. Mobile 089 770 1411 joenipon234@gmail.com