การศึกษาไทยถึงขั้นไหนแล้ว? เตรียมชมในงาน มหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 11