เปิดรั้วครั้งแรก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) MD-UCL บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไร? ฟังจากน้องๆ เลย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากรู้เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) MD-UCL

เราเปิดรั้วไปตามสัมภาษณ์ ให้น้องๆ นักศึกษา

ตั้งแต่แนะนำตนเอง จบจากที่ไหนมา เตรียมตัวในการสอบยังไง ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ ประทับใจอะไรบ้าง  

PCCMS VLOG – ตามติดชีวิตนักศึกษาจุฬาภรณ์

EP1 นักศึกษาแพทย์หลักสูตร UCL iBSc/MD

 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

            ดูรายละเอียดคลิก >>> http://www.pccms.ac.th?p=15175

 อ่านประกาศ >>> http://www.pccms.ac.th?p=15180

 สมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 63 ทาง >> https://admission.pccms.ac.th/

#คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

#หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต