ดัดแปลงทรัพยากรท้องถิ่นเป็นเงิน สครับฟักข้าว พิษณุโลก