อากาศบริสุทธิ์ หยุดเชื้อโรค สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโน คุยปัญหาหย่ามลพิษ

ปัญหามลพิษ หมอกควัน ฝุ่นจากสิ่งก่อสร้างในเมืองใหญ่ ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ไม่นับรวมเหล่าเชื้อโรคต่างๆ ที่แฝงมากับมัน นำมาสู่โรคร้าย หากร่างกายได้รับสะสมไปนาน เร็วๆ นี้ในงานเปิดตัว ARMOR 8 (อาร์เมอร์เอ้ท) นวัตกรรมใหม่ฉีดเคลือบพื้นผิวนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ เพื่อยับยั้งทุกอณูเชื้อโรค ต้านแบคทีเรีย ไม่มีสารพิษตกค้าง โดย คุณอาร์เค ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท เคนเซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เชิญ ดร.ล่าย ชิน เหว่ย  (IR.DR. LAI CHIN WEI) ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีและการเร่งปฎิกิริยา มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 130 ฉบับ มาพูดคุยถึงการจัดการปัญหามลพิษ หลีกเลี่ยงฝุ่นควันและเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับอากาศ พร้อมๆ กับแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้  (วันที่ 9 ก.ย.ณ Crystal Design Center (CDC))

“มลพิษเป็นปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่ยากต่อการจัดการ  ยิ่งเมืองเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ ทั้งในแง่อุตสาหกรรม ชุมชน   ยิ่งทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ น้ำ เสียง มากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างหากวิธีจัดการ แต่แน่นอนว่าคงแก้ไม่ได้ อากาศบริสุทธิ์จริงๆ คงไม่กลับมาในเร็วนี้ เพราะมีการสะสมของมลพิษมานานแล้วหลายๆ สิบปี”

“ปัจจุบันเราไม่ได้เผชิญมลภาวะทางอากาศแต่ภายนอกเท่านั้น ภายในอาคาร บ้าน ที่ปกคลุมมิดชิดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นี่คือคุณสมบัติของอากาศที่แทรกซึมไปได้ทุกที่ ทีนี้ภัยที่มากับอากาศจนเรียกว่ามลพิษ นอกจากฝุ่น ควัน แล้ว ยังมีเชื้อโรคหลากหลายที่แฝงเพิ่มมาเรื่อยๆ ทั้งสารพิษ แบคทีเรีย ไวรัสชนิดต่างๆ  แม้กระทั่งในมือถือ  หากการรับมือไม่ดีพอ ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว”

ดร.ล่าย ชิน เหว่ย   เผยว่า  จากรายงานของกรมอนามัยโลก  ปัญหามลภาวะทางอากาศ  มีประมาณ 7 ล้านคนเสียชีวิต ซึ่งผลที่เกิดมาจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศสะสม แบ่งเป็น โรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในที่แจ้ง  40% โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 40% โรคหลอดเลือดสมอง 11% โรคปอดอุดตันเรื้อรัง 3% โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่างในเด็ก(ปอด) 6%   มะเร็งปอด  และ โรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในอาคารที่ร่ม 26% โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 34% โรคหลอดเลือดสมอง 22% โรคปอดอุดตันเรื้อรัง 12% โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่างในเด็ก(ปอด) 6% มะเร็งปอด ฯลฯ

ซึ่งสาเหตุหลักมากจากสิ่งที่มนุษย์พอเจอทุกวัน อาทิ

1. Volatile Organic Compound (VOCs ส่วนผสมสารเคมีของโมเลกุลสารอินทรีย์ที่ระเหยอยู่ในอากาศ ระดับสารเคมีในอากาศภายในรถยนต์  มีระดับปริมาณสูงและสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อเจอความร้อน  ประกอบด้วย Formaldehyde – พบได้ในสีพ่นรถยนต์ เบาะที่นั่ง    วัสดุอุดกันรั่ว สารเคลือบไม้ ฯลฯ  Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) ใช้เป็นสารทนไฟ สารทนความร้อน Phthalic acid esters (Phthalates) ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ตกแต่งภายในรถยนต์ เช่น พลาสติก ไม้ เบาะ เครื่องหนัง หมอนอิง และวัสดุอุดกันรั่วต่างๆ

2. อันตรายทางชีวภาพจากเชื้อโรค จากสิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตราย  ต่อสุขภาพของมนุษย์ที่พบได้ทั่วไป เช่น แบคทีเรีย  (สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน, น้ำ, สารอินทรีย์หรือซากของพืชและสัตว์มีความโดดเด่นจากขนาดนิวเคลียสที่แตกต่างกัน ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้  ตัวอย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย E. coli บาดทะยักและวัณโรค)   เชื้อรา  (กลุ่มของพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีล ดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่  ตัวอย่างเช่น โรคน้ำกัดเท้า เชื้อราสนิม  โรคราน้ำค้างเขม่า ยีสต์และเห็ด)  ไวรัส  (กลุ่มของเชื้อโรคที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของกรดนิวคลีอิก และขาดโครงสร้างของเซลล์  ไวรัสทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับพาหนะ สำหรับการเพิ่มจำนวน  ตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดทั่วไป  ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคซาร์ส  และโรคพิษสุนัขบ้า)

เราจะแก้ปัญหาอย่างไร? หลักการพื้นฐาน 1 หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ลด ละ เลิก อยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้น้อยที่สุด 2 มีงานวิจัยเรื่องการอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท มีลมพัดตลอด ช่วยลดและป้องกันมลพิษได้      3 สวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะๆ ต้นไม้มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ดูด ไม่รวมสารพิษ แยกกันได้เหมือนน้ำกับน้ำมัน นอกจากนี้ในเบื้องต้น วิทยาการก้าวหน้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว ช่วยชะล้างและทำลายสิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ เลือกที่ได้รับรองจาก สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์แบบนี้