พระดำรัสเปิดงาน ‘BBG Princess Cup 2020’

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “BBG Princess Cup 2020”  ที่จัดโดยสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good )

ท่านทรงมีพระดำรัสเปิดงานดังนี้

“ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิล เทนนิส และกีฬาแบดบินตัน BBG PRINCESS CUP 2020 ขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในโครงการ Bounce Be Good พัฒนาก้าวหน้า เกิดเป็นสโมสรกีฬาบีปีจี และเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่สโมสรแห่งนี้ เป็นส่วนสำคัญในการใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้มีความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากการประชุมสหประชาชาติที่ผ่านมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กล่าวพระดำรัสเปิดงาน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณและชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่มีความตั้งใจใฝ่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านกีฬาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นักกีฬาทุกคนทราบอยู่แล้วว่า การเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีระเบียบวินัย มีการวางแผนและต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และต้องไม่เลิกล้มหรือท้อถอยกลางคัน ต้องอาศัยความอุตสาหะ พากเพียร และความอดทนเป็นอย่างสูง  ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่าน และขอให้การแข่งขัน BBG PRINCESS CUP 2020 เป็นเวทีที่ทุกคนจะได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญและหาประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าคุณค่าที่แท้จริงของตนเองคือการนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่ละคนจะได้ภูมิใจ เป็นกำลังใจที่สะท้อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต”

จากนั้นองค์ประธานเสด็จฯยังบริเวณนิทรรศการ สโมสรกีฬาบีบีจี ที่บอกเล่าเรื่องราวของสโมสรกีฬาบีบีจีและจัดแสดงเสื้อกีฬาประจำสโมสรประจำปีต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน และเสด็จฯเข้าสู่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  เพื่อลงพระนามบนไม้ปิงปอง โดยในโซน BBG Table tennis Racket wall นี้จะเป็นโซนจัดแสดงต้นแบบไม้ปิงปองพระราชทานจากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ฯ  ทางสโมสรได้จัดทำไม้ปิงปองขึ้นเพื่อนำไปมอบให้เด็กและเยาวชนในโครงการใช้ในการฝึกซ้อม ฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ลงพระนามบนไม้ปิงปอง

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์เข้าสู่ห้องVICTORY ROOM ทอดพระเนตรการแข่งขันคู่เปิดสนาม  เป็นการแข่งประเภททีมระหว่างทีมของสโมสรกีฬาบีบีจี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทรงให้กำลังใจนักกีฬาในสโมสร BBG

สำหรับ BBG Princess Cup 2020 เป็นการแข่งขันเทเบิลเทนนิส และแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน และส่งเสริมนักกีฬาภายในสโมสร BBG ให้มีประสบการณ์ เป็นที่รู้จัก พัฒนาตนเองสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ