ประชุม GCCA 2024 ผสานความร่วมมือภาครัฐ-อุตสาหกรรมซีเมนต์ทั่วโลก

TCMA ประกาศความสำเร็จจัดประชุม GCCA 2024 ผสานความร่วมมือภาครัฐ-อุตสาหกรรมซีเมนต์ทั่วโลก ดึงกรีนฟันด์ต่างประเทศ หนุนอุตสาหกรรมซีเมนต์ไทย พิชิตเป้าหมาย Net Zero Future

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศความสำเร็จจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ครั้งแรกในประเทศไทย “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024” ร่วมกับ Global Cement and Concrete Association (GCCA) ผสานความร่วมมือภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ผนึกแนวร่วมทรงพลังของผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ตอกย้ำศักยภาพ TCMA จุดหมาย ‘นวัตกรรมและกรีนฟันด์’ ระดับโลก 8 ล้านเหรียญแคนาดา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิชิตเป้าหมาย Net Zero Future

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมการประชุมครั้งสำคัญ “GCCA CEO Gathering and Leaders Conference 2024” โดยมีซีอีโอและผู้นำกว่า 200 รายจากผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วโลก มารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ “อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก อุตสาหกรรมนี้ทําให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมถึงบ้าน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ของโลก ที่มีแผนงานระดับชาติที่น่าเชื่อถือในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) กุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จ คือ นวัตกรรม ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความเป็นผู้นําที่มีความชัดเจนในการดำเนินงาน และการสนับสนุน/ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงาน โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการประกาศสนับสนุนกรีนฟันด์จากรัฐบาลประเทศแคนาดา ผ่านองค์การพัฒนา-อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ จำนวน 8 ล้านเหรียญแคนาดา เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสําคัญและการวิจัยที่จะเร่งลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทยและทั่วเอเชีย ถือได้ว่า เป็นความก้าวหน้าที่ดีมาก”

ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสมาคม-อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการลดคาร์บอน ด้วยการนำแนวทาง Bio-Circular-Green (BCG) มาใช้ เพื่อสร้างสมดุลในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  ‘สระบุรี แซนด์บอกซ์’ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ที่ลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต ในสาขากระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) ภายใต้ Thailand NDC เชื่อมั่นว่า หากเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ ลดการปล่อยคาร์บอน และดำเนินงานตามแนวทางเดียวกัน ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราควรมาร่วมมือกันดำเนินงานที่จะก้าวไปบรรลุเป้าหมายด้วยกัน”

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA เปิดเผยว่า ความสำเร็จจาก
การจัดประชุม GCCA 2024 ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Cement Industry Progress – What’s next for our collective action and future’ ในครั้งนี้ TCMA ผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ ในระดับภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความมุ่งมั่น และความร่วมมือจากหน่วยงานชั้นนำต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนรัฐบาลประเทศแคนาดา ผู้แทนองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ประธานและคณะผู้บริหารระดับสูงของ GCCA สมาชิกและพันธมิตรของ GCCA และสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรม-ปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ที่มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก

“สำหรับกรีนฟันด์ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยถึงภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก และเป็นก้าวสำคัญ รวมทั้งเป็นการย้ำจุดยืนและศักยภาพของ TCMA และสมาชิกซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย ที่พร้อมประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศของ UNIDO เพื่อเดินหน้าสู่ Net Zero ตามเป้าหมาย Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap ครอบคลุมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงาน การจัดทำโครงการนำร่อง การปรับใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต รวมถึงการเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น”

ด้าน นายโธมัส กิลโย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Global Cement and Concrete Association (GCCA) กล่าวว่า จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของ TCMA ที่จัดทำโรดแมปอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยเป็นประเทศแรกของโลก โดยกำหนดเป้าหมายมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2050 (Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง GCCA Net Zero จากนั้น นำมาขับเคลื่อนจนเกิดความก้าวหน้า ด้วยการทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

“แม้อุตสาหกรรมของปูนซีเมนต์และคอนกรีตจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ยังมีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero รวมถึงนโยบายของภาครัฐและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง GCCA ขอบคุณการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ ผ่านองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNIDO ความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเท่านั้น ที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันได้”

ดึงกรีนฟันด์ต่างประเทศ หนุนอุตสาหกรรมซีเมนต์ไทย พิชิตเป้าหมาย Net Zero Future